தங்கம் வாங்க காத்திரு.க்கும் இ.ல.ங்கையர்களுக்கு ந.ற்.செய்தி!

டொலரின் பெறுமதி வீழ்ச்சியுடன் இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக உள்ளூர் தங்க வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இன்றைய தங்க நிலவரம்
இதன்படி இன்றைய தினம்(06.06.2023) தங்க அவுன்ஸின் விலை 568,813 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.மேலும், 24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 18,288 ரூபாவாக இன்று பதிவாகியுள்ளதுடன், 24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 146,302 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், 22 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 134,110 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 16,764 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 16,002 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை 128,014 ரூபாவாகவும் இன்றையதினம் பதிவாகியுள்ளது.

எனினும் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறக்காமல் இதையும் படியுங்க   இலங்கையை உலு.க்கிய கோர விபத்து –வெளியான சோ.க.மான செய்தி..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *