எந்த நடிகரின் க.ல்.ல.றையி லும் எழுத.ப்படாத ஒரு வாசகம்… நடிகர் குமரிமுத்துவின் க ல்ல றையி ல் மட்டும் எ.ழுதப்.பட்ட அந்.த. சிற.ப்பா.ன வாசகம் என்னவென்று தெ ரியு மா..!

தமிழ் சினிமாவில் நம்மை சிரிப்பால் ம யக் கிய பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் குமரி. இவரின் க ல்ல றையி ல் எழுதப்பட்டுள்ள வா சகம் உள்ள புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் வை ரலாகி வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி பிரபல இயக்குனர் மகேந்திரன் கடந்த வருடம் ம ரண மடை ந்தா ர். அவரின் உடல் சென்னை மந்த வெளியில் உள்ள க ல்லறை தோட்டத்தில் அ டக் கம் செய்யப்பட்டது.

மேலும் இந்த இ றுதி நிகழ்வில் பிரபல இயக்குனர் அனீஸ் கலந்து கொண்டார். அப்போது மகேந்திரன் க ல்ல றை க்கு அருகிலேயே கடந்த பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் குமரிமுத்து க ல்ல றை இருப்பதை அனீஸ் பார்த்துள்ளார். அப்போது இது குறித்து தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் அவர் பகிர்ந்தார். அதில் நான் பார்த்த க ல்ல றை களில் சில வருடங்களுக்கு முன் ம றைந் த நகைச்சுவை நடிகர் குமரிமுத்து க ல்ல றை யும் ஒன்று.

இயக்குனர் மகேந்திரன் இயக்கிய படங்கள் ஞாபகங்களில் இருந்த எனக்கு குமரி முத்துவின் க ல்ல றையை பார்த்ததும் வி யப் பாக இருந்தது. இயக்குநர் மகேந்திரன் இயக்கிய அனேக திரைப்படங்களில் குமரி முத்துக்கு மிகச் சிறப்பான வே டங் கள் கொடுத்திருப்பார். இருவரும் ஒரே இடத்தில் அ டங் கினா ர்க ள்.

நடிகர் குமரி முத்துவின் க ல்லறை யைப் பார்த்த போது அவரின் வா ரிசு கள் அவரது வித்தியாசமான சிரிப்பை குறிப்பிட்டு It is the time for the God …to enjoy his laughter) ஆண்டவரே இது உங்க டைம் எஞ்சாய் பண்ணுங்க) என்று அவரது க ல்லறை யில் பதிவிட்டதைப் பார்த்ததும் குமரி முத்துவின் வா ரிசுக ளின் அன்பு கலந்த க ற்ப னை திறன் வி யக் க வைத்தது என பதிவிட்டுள்ளார்.

Shares