அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு இரவில் ஒரு முறை தடவுங்க முகம் பளீச்சென்று வெள்ளையாக மாறிவிடும்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு இரவில் ஒரு முறை தடவுங்க முகம் பளீச்சென்று வெள்ளையாக மாறிவிடும்

Shares