இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா news paper வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா news paper வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *