இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு இந்த மாதிரி செய்தால், மரு இரண்டு நிமிடங்களில் உதிர்ந்து விழும்!

முகத்தில் உள்ள மருக்கள் நம் அழகையே கெடுத்துவிடும். சிலருக்கு காதுகளுக்கு அருகில் மருக்கள் இருக்கும், சிலருக்கு முகத்திலும், உடலிலும் இருக்கும். ஜீன்கள் காரணமாக கூட நமக்கு இவை உடலில் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இயற்கையாவே சில மனிதர்களுக்கு முகத்தில் மருக்கள் வர வாய்ப்புள்ளது.

சிலருக்கு சருமத்தில் ஆங்காங்கு மருக்கள் இருக்கும். இந்த மருக்கள் பார்ப்பதற்கு மச்சம் போல் இருக்கும். இதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இவை அழகை கெடுப்பது போல் இருக்கும் இந்த மருக்கள் உருவாவதற்கு காரணம், கொலாஜன் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து, சருமத்தின் மேல் புறத்தில் மருக்களாக உருவாகும்.

இனி அதைப்பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். மரு பிரச்சனையை எளிதாக வீட்டிலிருந்தே மறைய வைக்க சில சிம்பிளான வழிமுறைகள் உங்களுக்காக இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே நம்முடைய வீட்டுக் கிச்சனில் இருக்கும் சில பொருள்களை உங்களுக்குப் பட்டியலிட்டுக் கொடுத்திருக்கிறோம். அதில் ஏதாவது ஒன்றைப் பயன்படுத்தி உங்களுடைய உடலில் உள்ள மருக்களை வலியில்லாமல் நீக்கிக் கொள்ள முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *