உயிரற்ற ந ரம்புகளிலும் இரத் தம் தொடங்கும் 70, 25 வயதில் உற்சாகம், முதுமைவராது !

உயிரற்ற ந ரம்புகளிலும் இரத் தம் தொடங்கும் 70, 25 வயதில் உற்சாகம், முதுமைவராது !

மாதவிடாய் காலத்தில் அதிகமாக உண்டாகும் குருதி பெருக்கிற்கு பத்து செம்பருத்தி பூவின் இதழ்களை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிட வேண்டும். செம்பருத்தி பூ இதழின் வடிசாறு சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது உண்டாகும் எரிச்சலை நீக்கும். நீர் சுருக்கை போக்கி சிறுநீரை பெருக்கி நஞ்சுகளை வெளியேற்றும். இனப்பெருக்க உறுப்பு நோய்களுக்கும் இது மருந்தாகின்றது.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

Shares