ஒரு முறை தடவி.னால் எ.வ்வளவு வ.யதா.னாலும் மூ.ட்டு வலியை வே.ரில் இருந்து நீ.க்கி விடும்.!

ஒரு முறை தடவி.னால் எ.வ்வளவு வ.யதா.னாலும் மூ.ட்டு வலியை வே.ரில் இருந்து நீ.க்கி விடும்.!

நம்முடைய தளத்தில் போட.ப்படுகின்ற செய்திகள் உங்.களுக்கு பிடித்து இருந்தால் முகநூல் பக்கத்தில் மற்றவர்களு.க்கும் பகிருங்கள் அது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் கடைசி வரை உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் வாழ்க தமிழ் வளர்க

மறக்காமல் இதையும் படியுங்க   ஒரே மாதத்தில் கொழுப்பை கரைக்கனுமா? இந்த பானத்தை தினமும் வெறும் வயிற்றில் குடிங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *