தேய்ந்த டயரை எப்படி பட்டன் போட்டு புதியது போல் மாற்றுவார்கள் தெரியுமா?

வணக்கம் அன்பு வாசகர்களே

நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *