ஒரு நொடியில் பற்.களில் வலி பறந்திட எல்லா புழுக்களும் வெளியில் வந்தி.ட இதோ விட்டு வைத்தியம்

வலிகளில் கொடுமையான ஒன்று பல் வலி தான். அதனை அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டுமே அதன் வேதனை புரியும்.பெரும்பாலானவர்களுக்கு புளிப்பான, இனிப்பான, குளிர்ச்சியான, சூடான இப்படி எந்த உணவை சாப்பிட்டாலும் பற்களில்

சிலருக்கு குளிர்மையான எந்த ஒரு உணவையுமே சாப்பிட முடியாது. சிலருக்கு சொத்தைப் பல் இருக்கும், பற்களில் நடுவில் விழுந்திருக்கும் குழி அதிக வலியை கொடுக்கும். உணவுகள் போய் மாட்டிக் கொண்டால் அவ்வளவு தான் உயிர் போய் வந்துவிடும்,

பல் வலி ஏற்பட காரணங்கள் –
வலிகளில் கொடுமையான ஒன்று பல் வலி தான். அதனை அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டுமே அதன் வேதனை புரியும்.

சொத்தைப் பல் –
பல் வலி பற்களைச் சுற்றிலும் தாடையிலும் மிகுந்த வலியை ஏற்படுத்தக் கூடியது. பல் சிதைவு அதாவது பல் சொத்தை அப்படியே நம் பற்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்து பற்களையே சிதைத்து விடும். ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் உடனடியாக சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டு பற்களின் ஆரோக்கியத்தைக் காத்துக் கொள்ளலாம்.

மறக்காமல் இதையும் படியுங்க   சிறுநீரக பாதிப்பை உணர்த்தும் முக்கிய அறிகுறிகள் என்னென்ன தெரியுமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *