கொழும்பின் சில பகுதிகளில் 12 மணிநேர நீர்வெட்டு

கொழும்பின் சில பகுதிகளில் 12 மணிநேர நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தபட உள்ளதாக நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.

நாளை இரவு 10 மணி முதல் இவ்வாறு நீர்வெட்டு அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் கொழும்பு 9, 10, 11, 12, 13, 14 மற்றும் 15 ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வாறு நீர்வெட்டு அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது

Leave a Reply

Your email address will not be published.